غیب شدن فنجان از روی میز پدیده: یک فنجان یا لیوان هنگامی درون یک یک کاغذ پیچیده می شود، ناپدید می شود. راز: یک تکه کاغذ دور فنجان یا لیوان پیچیده شده و شکل آن را به خود می گیرد، حتی پس از آنکه شعبده باز مخفیانه لیوان را روی […]

1

کم‌تر کسی در دنیا وجود دارد که ضمن علاقه به صنعت خودروسازی، نام بوگاتی را نشنیده باشد. این برند، برای ثروتمندان جهان و کلکسیونرها نیز، بسیار ارزشمند است؛ چراکه امروزه تمامی محصولات تازه یا قدیمی بوگاتی، قیمتی بسیار بالا دارند. به جرات می‌توان گفت، هیچ برند دیگری در صنعت خودروسازی […]